Drop List

Shaiya Revolution Tìm kiếm vật phẩm !

Bạn có thể tìm kiếm nhóm vật phẩm hiện tại!

Nhóm vật phẩm
Biên giới D-Water
- Set 6x, vũ khí 68 69, Đồng vàng 888k Cương Thi, Rắn Chúa, Sói Đen, Oan Hồn (đồi rồng)Canos
- Set 75, Tái tạo, Cường Hoá, Đồng vàng 888k Người đá
- Ngọc cấp 6, 7 Người đá
- Lak Mana, Thể Lực, Máu. Thần dược Etain Người đá
- Hấp thụ 6, Speed 2, Áo choàng Revolution, Huy hiệu nâng cấp Dau Si Jehar
- Vũ khí 70, Ngọc Etain, Thuộc Tính 2, Huy hiệu nâng cấp Ales, Secreta, Dentatus, Lumen
- Ngọc Nón 2 và Đôi 5 Chien Binh Jehar (Hang Jehar's mine - Vùng Dentatus)CS1
- Vũ khí 70, Thuộc Tính 2, Huy hiệu nâng cấp Thần SeraphimHầm Mộ Linh Thiêng 3
- Thuộc Tính 2, Đá Nguyên Tố, Huy hiệu nâng cấp KimurakuHoang Mạc 2
- Vũ khí 70, Đá Nguyên Tố, Huy hiệu nâng cấp Kị Sỹ Bóng ĐêmHoang Mạc 1
- Đá Nguyên Tố, Trang Sức Red Opalus, Huy hiệu nâng cấp Red OpalusChiến Trường Revolution
- Đá Nguyên Tố, Huy hiệu nâng cấp, Túi Ngọc cấp 3 Sứ Giả Địa Ngục
- Đá Nguyên Tố, Huy hiệu nâng cấp, Túi Ngọc cấp 3, Thỏi vàng Lùn Chỉ Huy
- Đá Nguyên Tố, Huy hiệu nâng cấp, Túi Ngọc cấp 3, Dây Chuyền Red Opalus Thiên Sứ Revolution