Nội quy

Chia sẻ tài khoản
-> Không được chia sẻ tài khoản.
-> Shaiya Revolution sẽ không xử lí nếu bạn chia sẻ tài khoản cho người khác.Đặt tên nhân vật
-> Tên nhân vật không được thô tục, phí báng người khác.
-> Tên nhân vật cố tình mạo danh người khác.
-> Tên nhân vật sai quy định sẽ bị đổi tên.Lừa đảo
-> Các hành vi lừa đảo, hack tài khoản sẽ bị ban vĩnh viễn.Cập nhập sau
-> Nội quy games sẽ luôn được cập nhập dựa theo tình hình thực tế.Auto
-> Nghiêm cấm các hành vi auto ở map chiến trường dưới mọi hình thức.Log nhiều Tài khoản cùng map war
-> Nghiêm cấm các hành vi log hơn 1 tài khoản cùng map war .Xúc phạm GM, phá hoại server
-> Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm GM .
-> Nghiêm cấm các hành vi phá hoại server, lôi kéo người chơi sang server khác .Farm chiến tích
-> Nghiêm cấm các hành vi farm bẩn/farm chiến tích dưới mọi hình thức.
-> Nghiêm cấm các hành vi cố tình set kèo giả vờ war để farm chiến tích dưới mọi hình thức.